Catégories
Accueil Droit (arabe)

إعلان بخصوص امتحان الدورة الاستدراكية الأستاذة صباح ياسين

تنهي الأستاذة صباح ياسين إلى علم طلبتها في السداسي الخامس مادة المالية المحلية

أن امتحان الدورة الاستدراكية الخاص بالمادة سيكون يومه

الخميس 09-02-2023 على الساعة 11:00 بالقاعة 4